FREE Smartphone Program

Views: 25 times
Published date: 11/22/2018

 


Nhận điện thoại di động miễn phí thông qua Chương trình Phúc lợi Chính phủ Lifeline tuyệt vời! Đây là một ưu đãi giới hạn thời gian cho khách hàng mới, những người sẽ nhận được một điện thoại thông minh miễn phí với các văn bản không giới hạn, 850 phút MIỄN PHÍ trong bốn tháng và 500MB dữ liệu MIỄN PHÍ. Không có hóa đơn hàng tháng, không có hợp đồng và không có kiểm tra tín dụng! Lifeline là chương trình phúc lợi của chính phủ liên bang cung cấp dịch vụ điện thoại di động miễn phí cho cư dân đủ điều kiện về thu nhập. Đối với chất lượng, thu nhập phải ở mức nhất định hoặc người dùng phải tham gia một chương trình hỗ trợ khác của tiểu bang hoặc liên bang như SSI, Medicaid, Tem Phiếu Thực Phẩm, Mục 8 hoặc những người khác (Không chấp nhận trợ cấp TANF).


Facebook Comments

Đông Nam Media

  • Rao vặt, Quảng cáo tại San Jose và trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ
  • Phổ biến trên Radio 1500 Am Bắc Cali và mạng Internet toàn cầu,
  • Talk Show vào mỗi thứ Saú từ 8h30 pm - 9:00pm trên 1500 am đài Việt Nam Bắc Cali

Mọi chi tiết về Rao Vặt và Quảng cáo xin gọi cho Trí 408-625-9982 hay Hạ Vân 408-802-9938

  • Đóng góp ý kiến xin email về tripham1688@gmail.com
  • Đông Nam Media sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung của quảng cáo dưới mọi hình thức

Free Smartphone